KEM “Promise To Love”

音楽レビュー KEM "Promise To Love" (2014)

音楽レビュー KEM “Promise To Love” (2014)

KEM “Promise To Love”